Just Sport Event 2010, 2012 i 2013 Giżycko Wrzesień 2024

SKM to przede wszystkim turnieje – zaproszenia, zapowiedzi i podsumowania. Z dniem dzisiejszym zaczynamy publikować zaproszenia na turnieje w sezonie 2024-25. Wysyłajcie informacje o swoich turniejach SKM  umieszcza na swojej stronie 90 % turniejów które odbywają się w Polsce od koszykówkowi do Juniora (nie zamieszczamy informacji o turniejach jednodniowych. Informacje na SKM dotyczące turniejów są bezpłatne