SMS w Karpaczu zaprasza

Z początkiem września tego roku Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra nawiązał współpracę z Dolnośląskim Zespołem Szkół w Karpaczu. Celem porozumienia jest stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenie nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obecnie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu szkoli się młodych zawodników z kilku dyscyplin sportowych : koszykówka chłopców, piłka ręczna dziewcząt, saneczkarstwo, narciarstwo biegowe. Wszyscy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu posiada uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie Szkoła jest uprawniona do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz wystawienia świadectwa ukończenia szkoły.